040-26 10 66
info@slottsstadenstrafikskola.com

Kundpolicy

Kundpolicy

På Slottsstadens Trafikskola arbetar vi för att

  • vara kundnära
  • alltid sätta eleven i första hand
  • erbjuda EcoDriving direkt i grundutbildningen
  • genomföra kurser som ger den bästa möjliga trafikutbildningen
  • ha höga krav på våra fordon och leverantörer
  • aldrig ge upp – alla skall kunna lära sig att köra bil!
  • du skall nå ditt mål utan besvikelser
  • alltid ha moderna och effektiva läromedel
  • ge eleven full insyn och kontroll på sin utbildning
  • ha den lilla trafikskolans atmosfär med goda elevrelationer